Διερμηνείες*

Υπηρεσίες διερμηνείας από τα ελληνικά στα γερμανικά και αντίστροφα από ορκωτό διερμηνέα.

Δικαστήρια :
(Ο διερμηνέας καλείται από το δικαστήριο,
εφόσον δηλώσετε ότι δεν κατέχετε τη γερμανική γλώσσα.)

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ:
(για τους μη κατέχοντες την ελληνική γλώσσα κατά την κατάρτιση πληρεξουσίων, ένορκων βεβαιώσεων κλπ.)

Δημόσιες υπηρεσίες:
(υπηρεσίες του δήμου, σχολεία,
αστυνομικές και τελωνειακές αρχές κλπ.)

Ληξιαρχεία:
(για την τέλεση γάμων σε γερμανικά ληξιαρχεία)

Συμβολαιογράφοι:
(π.χ. για την ίδρυση εταιρειών στη Γερμανία, αγοραπωλησίες κλπ.)


Καταστήματα κράτησης


Νοσοκομεία