Συχνές ερωτήσεις*

Όταν οι γερμανικές υπηρεσίες σας ζητάνε την «Geburtsurkunde», συνήθως απαιτείται η μετάφραση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης και όχι του πιστοποιητικού γέννησης.

Η Σφραγίδα της Χάγης, ή αλλιώς Apostille, είναι η σφραγίδα, η οποία τίθεται σε δημόσια έγγραφα από το κράτος που τα έχει εκδώσει. Για δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί στη Γερμανία (π.χ. βεβαιώσεις κατοικίας, βεβαιώσεις της Δ.Ο.Υ., βεβαιώσεις από σχολεία για στρατολογικούς σκοπούς κλπ.), θα πρέπει να απευθυνθείτε στην «Bezirksregierung» (π.χ. https://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/apostillen_beglaubigungen/ApostillenBeglaubigungen.html) ή στην αντίστοιχη υπηρεσία του κρατιδίου σας. Προσοχή: Τα ηλεκτρονικά έγγραφα χωρίς υπογραφή δεν μπορούν να λάβουν Apostille. Είναι απαραίτητο το έγγραφο να φέρει υπογραφή από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Για δικαστικά έγγραφα (π.χ. διαζύγια, υιοθεσίες κλπ.) αρμόδιο είναι το εκάστοτε Πρωτοδικείο (Landgericht) (π.χ. https://www.lg-duesseldorf.nrw.de/aufgaben/aufgabengebiete/verwaltungsabteilung/apostillen_und_legalisationen/index.php). Το ίδιο Πρωτοδικείο χορηγεί τη Σφραγίδα της Χάγης και για την υπογραφή του μεταφραστή, εφόσον αυτό σας ζητηθεί από κάποια υπηρεσία.

Για ιδιωτικά έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις εργασίας από ιδιωτικούς φορείς, συμβόλαια εργασίας, μισθωτήρια κλπ.) μπορείτε να επισκεφθείτε έναν συμβολαιογράφο, να ζητήσετε την έκδοση ενός επικυρωμένου αντιγράφου (beglaubigte Kopie) και στη συνέχεια να λάβετε την Apostille για την υπογραφή του συμβολαιογράφου. Αυτό γίνεται π.χ. στην περίπτωση που εργάζεστε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και δεν μπορείτε να λάβετε Apostille από τη Bezirksregierung.

Η άδεια γάμου εκδίδεται από τον δήμο, στον οποίο ανήκετε στην Ελλάδα. Απαιτείται η συμπλήρωση μιας Αίτησης - Εξουσιοδότησης (https://www.mfa.gr/germany/images/stories/services/forms/22.pdf) στο Προξενείο (εκεί επικυρώνεται η γνησιότητα της υπογραφής σας) και η αποστολή της στην Ελλάδα (βλ. https://www.mfa.gr/germany/eservices/lexiarkheio/ekdose-adeias-politikou-gamou-telese-politikou-gamou-sto-geniko-proxeneio.html). Με την εν λόγω αίτηση εξουσιοδοτείτε κάποιο γνωστό σας άτομο στην Ελλάδα να προβεί στην κατάθεση της αίτησης και στη συνέχεια στην παραλαβή της άδειας γάμου.